Гражданска отговорност- цени.

19.05.2010 01:33

Естествено, цените на задължителните полици също варират силно в различните държави. Италианците например плащат почти двойно повече, отколкото гърците, които от своя страна отделят 100% по-големи суми в сравнение с поляците. Като цяло може да се каже, че цените на „Гражданска отговорност” показват пряка зависимост от паритета на покупателната способност в различните държави. За разлика от задължителните полици, при „Каско” се забелязва обратната тенденция - най-скъпо заплащат водачите от Източна Европа, които са застрашени от повече рискове.

 

Назад