Blog

Гражданска отговорност- по-скъпите продукти.

19.05.2010 01:35

Опасностите на пътя обаче не са единствената причина за по-скъпите продукти. Тъй като шофьорите не си правят труда да застраховат автомобилите в „трета възраст”, продадените полици „Каско” са значително по-малко в новите страни членки, отколкото в по-развитите пазари. И тъй като по-малкият брой клиенти не позволява на застрахователите да разпределят риска, това води и до по-високи премийни вноски.

 

Гражданска отговорност- цени.

19.05.2010 01:33

Естествено, цените на задължителните полици също варират силно в различните държави. Италианците например плащат почти двойно повече, отколкото гърците, които от своя страна отделят 100% по-големи суми в сравнение с поляците. Като цяло може да се каже, че цените на „Гражданска отговорност” показват пряка зависимост от паритета на покупателната способност в различните държави. За разлика от задължителните полици, при „Каско” се забелязва обратната тенденция - най-скъпо заплащат водачите от Източна Европа, които са застрашени от повече рискове.