Архив на статийте.

Гражданска отговорност- по-скъпите продукти.

19.05.2010 01:35
Опасностите на пътя обаче не са единствената причина за по-скъпите продукти. Тъй като шофьорите не си правят труда да застраховат автомобилите в „трета възраст”, продадените полици „Каско” са значително по-малко в новите страни членки, отколкото в по-развитите пазари. И тъй като по-малкият брой...

Гражданска отговорност- цени.

19.05.2010 01:33
Естествено, цените на задължителните полици също варират силно в различните държави. Италианците например плащат почти двойно повече, отколкото гърците, които от своя страна отделят 100% по-големи суми в сравнение с поляците. Като цяло може да се каже, че цените на „Гражданска отговорност”...

Visitors notice

19.05.2010 00:28
Let your visitors know about news and events on your website as often as possible. You need to keep your website up-to-date so that your visitors will get used to visiting your pages regularly. You can use RSS feeds to deliver new articles directly to your readers.

Website launched

19.05.2010 00:27
Our new website has been launched today. Tell your visitors why you have started a new presentation and how it benefits them. Mention your goals and project advantages. Try to briefly give your visitors reasons why they should return to your pages.